Imacon Color Scanner

BROEN BALLOMAX (DZT) loptaste slavine za vrelu vodu, vodenu paru, gas, vazduh…

Preuzmite PDF

BROEN BALLOMAX (DZT) loptaste slavine sa jednodelnim kućištem i plivajućom kuglom. Izrađuju se sa cevnim nastavcima za zavarivanje, sa prirubnicama, sa unutrašnjim standardnim colovnim navojem ili sa kombinovanim povezivanjem. Postoje varijante sa punim i redukovanim protokom. Za pogon loptastih slavina koristi se ručice ili poluge, jednostepeni pužni reduktori i AUMA elektromotorni aktuatori sa odgovarajućom dodatnom opremom za upravljanje i signalizaciju. Primenjuju se u instalacijama sa vrelom vodom, vodenom parom, gasom, vazduhom…