KOMO 4 DUO

KOMO 4 DUO je termički odvajač kondenzata sa membranom i dva zamenljiva termička uloška,
kao i sa filter–mrežicom koja može da zadrži čestice krupne prljavštine veličine do 2 mm.
Dvostruki termički uložak na naspramnim stranama odvajača omogućava bolji učinak i veće vrednosti
protoka bez uvećavanja DN. Proizvodi se u svim varijantama: E, A, H.

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!