OMAL double acting pneumatski aktuatori

Karakteristike aktuatora

Obrtni moment od 8 Nm do 3840 Nm.

Prirubnice za ugradnju na ventile u skladu sa DIN/ISO 5211 DIN 3337
F03 – F04 – F05 – F07 – F10 – F12 – F14 – F16.
NAMUR priključci za povezivanje dodatne opreme.
Ugao rotacije 90°
Obrtni moment: direktno proporcionalan ulaznom pritisku komprimovanog vazduha (molimo pogledati tablu u katalogu).
Cifre iza slova DA, uvek odgovaraju obrtnom momentu u Nm pri nominalnom pritisku komprimovanog vazduha 5,6 bar.

Radni uslovi

Temperaturni opseg: od 0°C do +80°C; od -20°C do +80°C samo u slučaju suvog (nezauljenog) komprimovanog vazduha. (+150°C specijalne izvedbe)
Pritisak komprimovanog vazduha: 5,6 bar; maksimum 8,4 bar.
Medijumi za upravljanje: komprimovani vazduh, nije neophodno da bude zauljen.

U slučaju zauljenog vazduha bez čvrstih primesa, neophodan materijal sedišta je NBR.

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!