Elettropneumatico_SMC_BN

OMAL Elektropneumatski pozicioneri

Preuzmite PDF

Tehničke karakteristike:

Napajanje: suvim (nezauljenim) vazuhom 5μ ISO 8537 pritiska od 1,4 do 7 bar
Električni ulazni signal: 4÷20 mA (0÷10 V na zahtev)
2 manometra: 1 za napojni vazduh, 1 za kontrolni signal.
Ulazni otpor: 235 ± 15 Ohm (4÷20 mA cc)
Pneumatski priključci: Rc (PT) 1/4”
Linearnost: < ±2%
Osetljivost: < 0,5% od opsega
Potrošnja vazduha: od 5 Nl/min. (P=1,4 bar) do 15 Nl/min. (P=7 bar)
Temperaturni ospeg: od -20°C do +80°C
Nivo zaštite: IP 55 (u skladu sa DIN 40050)
Sigurnost unutrašnjih delova: ATEX ( 4-20 mA feed-back signal nije dostupan).