OMAL PVC loptaste slavine

OMAL PVC loptaste slavine

Preuzmite PDF

PVC loptaste slavine se koriste za ugradnju na instalacijama kroz koje protiču hemikalije i ostali medijumimi čije hemijske osobine dozvoljavaju kontakt sa PVC-om. Proizvode se sa navojnim povezivanjem i sa povezivanjem pomoću kompresione spojnice, u dimezijama DN10-DN100.