OMAL PVC loptaste slavine

PVC loptaste slavine se koriste za ugradnju na instalacijama kroz koje protiču hemikalije i ostali medijumimi čije hemijske osobine dozvoljavaju kontakt sa PVC-om. Proizvode se sa navojnim povezivanjem i sa povezivanjem pomoću kompresione spojnice, u dimezijama DN10 – DN100.

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!