11

Separator vode KOMO SV

Preuzmite PDF

Separator je namenjen za odvajanje kapljica i sitnih nečistoća iz pare i iz komprimovanog vazduha. Primenjuje centrifugalni i isprekidani princip odvajanja, tako da tom optimalnom kombinacijom ostvaruje veoma veliku efikasnost. Prilikom ugradnje separatora vode obavezna je ugradnja termodinamičkog odvajača parnog kondenzata odgovarajućeg nominalnog prečnika, radi brzog odvođenja kondenzata.