Separator vode KOMO SV

Separator je namenjen za odvajanje kapljica i sitnih nečistoća iz pare i iz komprimovanog vazduha. Primenjuje centrifugalni i isprekidani princip odvajanja, tako da tom optimalnom kombinacijom ostvaruje veoma veliku efikasnost. Prilikom ugradnje separatora vode obavezna je ugradnja termodinamičkog odvajača parnog kondenzata odgovarajućeg nominalnog prečnika, radi brzog odvođenja kondenzata.

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!