17

KOMO 8 td

Preuzmite PDF

Tehnički opis

KOMO 8 TD je termodinamički odvajač kondenzata pare namenjen parnoj tehnologiji gde kondenzat mora odmah da se odvaja. Takođe, može da se koristi i za odvodnjavanje razvoda i paro razdelnika koji sadrže barem minimalnu količinu kondenzata. Materijal kompletnog odvajača je nerđajući celik, dok je sam odvajač snabdeven pločicom od titanijuma. U ponudi su varijante sa standardnim navojnim i prirubnickim povezivanjem.

Princip rada termodinamičkih odvajača parnog kondenzata:

Princip rada termodinamičkih odvajaca parnog kondenzata zasniva se na Bernulijevom principu:
Prilikom kretanja tečnosti, zbir statičkog i dinamičkog pritiska ostaje konstantan u svim tačkama strujanja fluida, tako da povećanje jednog rezultira smanjenje drugog pritiska. Ulazni pritisak deluje na pločicu koja omogućava trenutno propuštanje kondenzata i vazduha na temperaturi vodene pare.
Postepeno na ulaznu stranu termodinamičkog odvajača nailazi vodena para.
Velika brzina vodene pare usled ekspanzije pare stvara zonu niskog pritiska sa donje (unutrašnje) strane pločice.
Struja fluida (pare) skreće i na gornoj strani pločice stvara se zona visokog pritiska usled rekompresije.
Navedeno dovodi do aksijalnog pomeranja naniže (spuštanja) pločice.
Kada visok pritisak počne da deluje na celu površinu pločice, sila koja pri tom nastaje veća je od sile usled ulaznog pritiska i termodinamički odvajač se zatvara.
Kasnije postepeno pojavljivanje kondenzata na ulazu dovodi do otvaranja (podizanja) pločice i ponavljanja ciklusa.