Opredeljenost ka stalnom poboljšanju kvaliteta naših usluga i odnosa prema korisnicima podstakla je 2008. godine uvođenje sertifikovanog sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008 za oblast Trgovina industrijskom armaturom. Kompletno funcionisanje preduzeća je usklađeno sa usvojenim procedurama u skladu sa pomenutim standardom, dok su kvalitet usluga i nivo poslovanja podignuti na viši nivo.

Sertifikat ISO 9001:2008     KOMO-YU - Politika kvaliteta