ABO Valve tablasti (nožasti) zatvarači Serije 200

ABO Valve tablasti (nožasti) zatvarači Serije 200 i Serije 300