Hvatač nečistoće ("Y strainer") sa unutrašnjim navojem, Model 823

Hvatač nečistoće (“Y strainer”) sa unutrašnjim navojem, Model 823

Balansni (regulacioni) ventil sa prirubnickim povezivanjem, Model 447

Balansni (regulacioni) ventil sa prirubnickim povezivanjem, Model 447

Balansni (regulacioni) ventil sa unutrašnjim navojem, Model 221

Balansni (regulacioni) ventil sa unutrašnjim navojem, Model 221

Ravnozaporni (zaustavni) ventil sa unutrašnjim navojem, Model 201

Ravnozaporni (zaustavni) ventil sa unutrašnjim navojem, Model 201

clorius 2

CLORIUS Reducir pritiska pare G1PR i H1PR

clorius 1

CLORIUS Ventil za regulaciju temperature bez pomoćne energije

Ovalni zasun, Model 112

Ovalni zasun, Model 112

Pljosnati zasun, Model 111

Pljosnati zasun, Model 111

Vazdušni odzračni ventil, Model 917

Vazdušni odzračni ventil, Model 917

Regulacioni ventil sa REGADA elektromotornim aktuatorom, Model 228

Regulacioni ventil sa REGADA elektromotornim aktuatorom, Model 228

Regulacioni ventil sa BELIMO elektromotornim aktuatorom, Model 227

Regulacioni ventil sa BELIMO elektromotornim aktuatorom, Model 227

Kosi hvatač nečistoće ("Y strainer"), Model 821

Kosi hvatač nečistoće (“Y strainer”), Model 821

Ugaoni zaporni (zaustavni) ventil sa mehom, Model 235

Ugaoni zaporni (zaustavni) ventil sa mehom, Model 235

Ravnozaporni (zaustavni) ventil sa mehom, Model 234

Ravnozaporni (zaustavni) ventil sa mehom, Model 234

Ugaoni zaporni (zaustavni) ventil, Model 216

Ugaoni zaporni (zaustavni) ventil, Model 216

Ravnozaporni (zaustavni) ventil, Model 215

Ravnozaporni (zaustavni) ventil, Model 215