KOMO 4 DUO

ABO nožasti (tablasti) zatvarači serije 200

CLORIUS tip CAR elektromotorni aktuatori

CLORIUS serija S pneumatski aktuatori

AYVAZ čelični kompenzatori temperaturnih dilatacija

ZETKAMA 236 regulacioni ventil sa mehom, pneumatskim pogonom i pozicionerom

ZETKAMA model 781 proporcionalni ugaoni ventil sigurnosti

ZETKAMA model 240 proporcionalni ventil sigurnosti

ZETKAMA model 630 visokohodi (full lift) ventil sigurnosti

VYC INDUSTRIAL model 494 normalni ventil sigurnosti