UPUTSTVO ZA PRAVILNU UGRADNJU I ODŽAVANJE KOMO ODVAJAČA PARNOG KONDENZATA I NEPOVRATNIH VENTILA

FORMULAR ZA NARUČIVANJE

Princip rada

Odvajači kondenzata pare KOMO sistema su termički odvajači s membranom snabdeveni pljosnatim ventilom koji se sastoji od elastične membrane i protočne osnovice. Iznad membrane je smeštena posuda sa isparljivom ekspanzivnom tečnošcu koja uz pomoc pritiska pare upravlja radom odvajača. U hladnom stanju kondenzat protiče ispod membrane do izlaznih otvora sa propuštajućom osnovom. Do zatvaranja protoka dolazi u trenutku kada je pritisak pare ekspanzivne tečnosti viši nego pritisak parnog kondenzata. Odvajač počinje da vrši svoju funkciju nakon što se temperatura odvajača izjednači sa temperaturom kondenzata, što prilikom prelaska iz hladnog stanja obično traje 10 – 90 sekundi. Nakon izjednačenja temperatura (zagrevanja tela odvajača) sledi reakcioni period od 3 – 12 sekundi, u zavisnosti od oscilacije temperature i pritiska u sistemu. Sopstveno zatvaranje vrši se preko cele površine membrane i zahvaljujući tome slučajne nečistoće prečnika do 2 mm, ne ugrožavaju funkciju odvajača. Upravo ovo svojstvo kao i savršeno zatvaranje su njegove najvece prednosti.

Način rada KOMO odvajača

Termički odvajači KOMO funkcionišu u svim položajima. Veoma su pouzdani i delotvorni u teškim pogonima. Rade i s protivpritiskom, ali svakako je neophodno kod jakih povratnih udara iza odvajača ugraditi nepovratni ventil – pogledati katalog. Otporni su na hladnoću i kolebanje temperature i pritiska.

EKSPANZIVNE TEČNOSTI – VARIJANTE

E- ekonomična varijanta

E: podhlađenje cca 40°C dakle zatvara na temperaturi koja je za 40°C niža od granice zasićenja pare
ES: podhlađenje cca 50°COve varijante su povoljne onde, gde se zahteva maksimalno iskorišćenje toplotne energije pare, npr. kod parnog grejanja industrijskih hala, grejača vazduha, termovazdušne opreme itd.
Napomena: Prilikom predloga upotrebe ove varijante treba uzeti u obzir odnos potrebne temperature potrošača (uređaja) pritiska i temperature dovedene pare

A – univerzalna varijanta

A8: podhlađenje cca 25°C
A7: podhlađenje cca 30°C
Povoljna je da se upotrebi onde, gde se zahteva zagrevanje na višu temperaturu, gde su grejači preopterećeni ili kapacitivno manji. Temperatura kondenzata koji se odvaja je viša nego kod tipa E. Odvajač varijante A se može uspešno upotrebiti kod odvajanja kondenzata pare iz razvoda pregrejane pare, gde je odvajač u stanju da odvoji veliku količinu kondenzata nakon hlađenja cevovoda, a to kao posledica njegove popravke ili isključenja.

H – tehnološka varijanta

H8: podhlađenje cca 20°C
HP: podhlađenje cca 5°C
HS: zatvara na temperaturi koja se približava granici zasićenja pare
Odvajači varijante H se koriste pre svega kod potrošača na paru, gde se iz tehnoških razloga zahteva visoka temperatura i po cenu odvajanja toplijeg do veoma vrelog kondenzata . Takođe mogu da se koriste i kod parnih razvoda koji odvode vlažnu paru kao i svugde, gde nam je potreban visoki stepen odvodnjavanja.

Opšte radne osobine i uslovi

 

Servis

Za odvajače kondenzata pare KOMO sistema je obezbeđen servis i rezervni delovi direktno kod proizvođača i kod generalnog zastupnika u Beogradu.

Garancija

Garancija na sve proivode iz programa KOMO je 24 meseci osim na odvajače KOMO 6 Midi kod kojih je garancija 12 meseci, od trenutka isporuke.

Garancija ne važi u slučaju:

 

Naručivanje odvajača

Kako bi se obezbedile najoptimalnije radne osobine izabranog tipa odvajača i odredila ispravna varijanta odvajača u narudžbini bi trebalo da se navedu sledeći podaci: