BROEN loptaste slavine za sisteme daljinskog grejanja i industriju

BROEN BALLOMAX (DZT) loptaste slavine sa jednodelnim kućištem i plivajućom kuglom. Izrađuju se sa cevnim nastavcima za zavarivanje, sa prirubnicama, sa unutrašnjim standardnim colovnim navojem ili sa kombinovanim povezivanjem. Postoje varijante sa punim i redukovanim protokom, dvostruko uležištene tzv. “trunnion mounted”, slavine za ubušivanje pod pritiskom tzv. “hot tapping”, za predizolaciju prema EN488, za paru, za vodu, za gas i ulje. Za pogon loptastih slavina koristi se ručice ili poluge, jednostepeni pužni reduktori i AUMA elektromotorni aktuatori sa odgovarajućom dodatnom opremom za upravljanje i signalizaciju. Primenjuju se u instalacijama sa vrelom vodom, vodenom parom, gasom, vazduhom…

Pogledajte za više informacija i preuzimanje PDF-ova
Preuzimanje PDF-ova
1. BROEN Ballomax 2021. standardne
1. BROEN Ballomax 2021. standardne 2. BROEN Ballomax 2021. pun otvor 3. BROEN Ballomax 2021. za paru 4. BROEN dvostruko uležištene 2021. pun otvor 5. BROEN dvostruko uležištene 2021. redukovan otvor 6. BROEN 2021. monoblok kratke slavine 7. BROEN Ballomax 2021. hot tapping slavine 8. BROEN Ballomax 2021. predizolovane EN488 pun otvor 9. BROEN Ballomax 2021. predizolovane EN488 redukovan otvor 10. BROEN slavine za gas i ulje

1. BROEN Ballomax 2021. standardne

2. BROEN Ballomax 2021. pun otvor

3. BROEN Ballomax 2021. za paru

4. BROEN dvostruko uležištene 2021. pun otvor

5. BROEN dvostruko uležištene 2021. redukovan otvor

6. BROEN 2021. monoblok kratke slavine

7. BROEN Ballomax 2021. hot tapping slavine

8. BROEN Ballomax 2021. predizolovane EN488 pun otvor

9. BROEN Ballomax 2021. predizolovane EN488 redukovan otvor

10. BROEN slavine za gas i ulje

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!