Ublaživač hidro-udara KOMO OR

Ublaživač hidrauličnog udara je proizveden za ublažavanje udara nastalih u kondenznim instalacijama pri mešanju parnih kondenzata različitih temperatura.

Tokom njegovog rada dolazi do smirivanja protoka kondenzata.

Ublaživač je konstrukcijski rešen tako da deluje istovremeno i kao nepovratni ventil.

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!