Navojni nepovratni ventili KOMO ZV2

KOMO ZV2 je navojni nepovratni ventil sa metal/metal zaptivanjem koji sprečava povratno strujanje radnog medijuma. Namenjen je za vodu (kondenzat), vodenu paru i ostale tečnosti, kao i za gas (zatvarajući tanjirić je u tom slučaju snabdeven izolacionim O-krugom). Nepovratni ventil nije armatura koja omogućava 100%-no zaptivanje. Ukoliko tehnološka situacija zahteva savršeno zatvaranje mora da se doda armatura za zatvaranje.

Zainteresovani ste za našu ponudu, stupite u kontakt sa nama!